NH-pop live!

Stichting NH-Pop heeft de ambitie om de belangen van de Noord-Hollandse popsector te behartigen. In het verleden zijn diverse projecten geiniteerd zoals 3voor12Noord-Holland, provinciale netwerkmeetings, Popsport Noord-Holland, New Music Skills en NH-POP Live. Tevens is NH-Pop partner binnen het landelijke platform POPnl.

Stichting NH-Pop heeft nog nooit structurele subsidie ontvangen en is zodoende altijd afhankelijk geweest van projectmatige bijdragen vanuit overheden en fondsen. Als gevolg van de bezuinigingen op kunst en cultuur is stichting NH-Pop op dit moment nog niet in staat een nieuwe editie van NH-Pop Live te kunnen organiseren, laat staan andere projecten te initieren. Om kosten te besparen ten gunste van een volgende editie NH-Pop Live is de website www.nhpop.nl uit de lucht gehaald. Vanuit het bestuur van stichting NH-Pop wordt er achter de schermen hard gewerkt om de start van NH-Pop Live te realiseren. Een deel van de projectfinanciering is reeds rond en biedt daarmee een goed perspectief. Via deze site houdt stichting NH-Pop je op de hoogte over NH-Pop Live editie en eventuele andere beleidsmatige ontwikkelingen die van invloed zijn op de Noord-Hollandse popmuziekcultuur.

Het bestuur van stichting NH-Pop bestaat uit:
Onno Blom (voorzitter
Helma Wiebrecht (penningmeester)
Frank van den Berg (secretaris)
Tobias Huveneers (bestuurslid)