NH-pop live!

Stichting NH-Pop heeft de ambitie om de belangen van de Noord-Hollandse popsector te behartigen. Dat wil het op verschillende wijze doen. Als kenniscentrum, belangenbehartiger, productiehuis, projectbureau en promotor van de popmuziek in Noord-Holland.

NH-Pop heeft zich vanaf de oprichting in 1992 actief ingezet voor versterking van het popcircuit in Noord-Holland. Met veel inzet vanuit de poppodia zijn er tot 2014 jaarlijkse activiteiten georganiseerd op het gebied van talentontwikkeling en versterking van het netwerk. 3voor12Noord-Holland, provinciale netwerkmeetings, Popsport Noord-Holland, New Music Skills en NH-POP Live zijn voorbeelden van deze activiteiten. 

Tevens is NH-Pop partner binnen het landelijke platform POPnl en partner in landelijke projecten zoals de handreiking gemeentelijk popbeleid en de SENA Performers POPnl Award. 

Stichting NH-Pop is altijd afhankelijk geweest van projectmatige bijdragen vanuit overheden en fondsen. Als gevolg van de bezuinigingen op kunst en cultuur is stichting NH-Pop op dit moment niet in staat nieuwe activiteiten te ondernemen. Vanuit het bestuur van stichting NH-Pop wordt er achter de schermen hard gewerkt om de doorstart van NH-Pop te realiseren. Het wachten is daarbij op een aantal fondsaanvragen.

Na de Provinciale statenverkiezingen hebben we alle partijen in Noord-Holland benaderd met een brandbrief waarin we om aandacht vragen voor de Talentontwikkeling in de provincie.Tegelijkertijd zijn we met de Noord-Hollandse podia in gesprek om de doorstart van NH-Pop mogelijk te maken.

Via deze site houdt stichting NH-Pop je op de hoogte over de komende activiteiten en eventuele andere beleidsmatige ontwikkelingen die van invloed zijn op de Noord-Hollandse popmuziekcultuur.

Een nieuwe website is onder constructie en zal bij de start van de nieuwe activiteiten online gaan.

Het bestuur van stichting NH-Pop bestaat uit:
Onno Blom (voorzitter
Helma Wiebrecht (penningmeester)
Frank van den Berg (secretaris)
Tobias Huveneers (bestuurslid)